Třídní schůzky a hovorové hodiny

Přehled třídních schůzek a hovorových hodin

9. – 10. 9. 2020 – třídní schůzky

19. 11. 2020 – hovorové hodiny – 15:30 – 17:00

7. 1. 2021 – hovorové hodiny – 15:30 – 17:00

29. 4. 2021 – hovorové hodiny – 15:00 – 17:00

10. 6. 2021 – hovorové hodiny

 

Další informace o prospěchu a chování žáka

  • úřední dny: čtvrtek  8:00 – 17:00
  • zákonní zástupci žáků mají možnost konzultovat prospěch a chování s pedagogickými pracovníky každý den před vyučováním (7:45 – 7:55) a v odpoledních hodinách vždy po předchozí osobní nebo telefonické domluvě s jednotlivými vyučujicími.
  • konzultace s pěstounkami SOS DV – každý první čtvrtek v měsíci od 13:00 – 14:00.